Szkoła języków obcych

elementy zabawy

-5/6-cio latki  bawią się w ogrodzie. W słoiku chowamy nasze skarby- to pretekst to nauczenia się nowych słów. Zakopujemy słoik i robimy mapę ukrytego skarbu co pozwala nam wprowadzić przyimki położenia oraz

Pytanie : Where is … ?

-W tej zabawie poznajemy nazwy krajów, narodowości i liczebniki porządkowe.

-W ulubionej przez dzieci zabawie w CHOWANEGO  uczymy się nazw figur geometrycznych i utrwalamy przyimki położenia.

-Rozpoznając  pokazywane na migi zwierzęta uczymy się nazw zwierząt oraz czasowników.

-bawimy się w czarowanie

-bawimy się makietami wspólnie zrobionymi

-urządzamy bale przebierańców

wróć

 

 

 

travelling in russiaлобановский александр