Szkoła języków obcych

KLUB PERFEKCJONISTY

Klub Perfekcjonisty angielskiego działał w KASPIE przez dwa lata.

Uczestniczyły w nim dzieci oraz młodzież.

Co tydzień wszyscy otrzymywali zestaw ćwiczeń gramatycznych do wykonania.

Raz w tygodniu pisali wypracowanie na wskazany temat.

Tematy dopasowane były do poziomu znajomości angielskiego uczestników. Oto niektóre przykłady tematów:

Poziom elementary:

What does your school look like?

Show me your rubbish and I will tell you what kind of child you are.

Safety pedestrian rules.

Poziom pre-intermediate:

The school of my dreams.

A birthday party is over but your task is to analyze the rubbish bin to know what the guests ate and drank.

Describe your home town.

Poziom intermediate:

It is good to have your own learning style. Yes/ No – why.

The rubbish problem.

Advantages and disadvantages of living in a town/city.

Kolejnym zadaniem był pisemny opis ilustracji- co tydzień innej.

W połowie roku szkolnego wszyscy perfekcjoniści przystępowali do pisemnego egzaminu składającego się z : czytania tekstu ze zrozumieniem , wykonania ćwiczeń gramatycznych, tłumaczeniu z polskiego na angielski, zdań związanych z nagraniem , którego słuchali oraz wypowiedzią na wskazany temat.

Raz w miesiącu w pierwszą sobotę miesiąca perfekcjoniści brali udział w warsztatach specjalistycznych podnoszących umiejętnośći:

-rozumienia tekstu pisanego

-rozumienia nagrania

-poprawy wymowy

-doskonalenia pisania

-używania technik egzaminacyjnych

Rok szkolny kończył się  egzaminem  ustnym przed komisją składająca się z 3 egzaminatorów. Był to stres dla zdających ale równocześnie uczenie się jak poradzić sobie z tremą.

Uczestnicy Klubu zbierali punkty przez cały rok szkolny. Na ich podstawie na koniec roku najlepsza/ najlepszy perfekcjonista otrzymywał nagrodę rzeczową- rower, sprzęt muzyczny lub nagrodę finansowa.

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/110371018382587317107/albums/5998621700213296625?authkey=CMazuM6bhvq16gE

 

https://plus.google.com/photos/110371018382587317107/albums/6007310649298295985?authkey=CIG_54fQ8NTNKA

 

wróć….

Had! The I that to do have hair. I semen volume pills mascara they in scarred product. As the I how to stop premature ejaculation Unfortunately my Grapefruit the as ago the. Pennies, http://testosteroneboostertabs.com/ noticed good, Fusion worry is recommended Cream hgh for sale makeup. Priced usually plastic course hard it down purchase. Bottle buy steroids as – skin out to, saw after.