Szkoła języków obcych

Lekcja nastolatków z udziałem Amerykanki.

Na końcu każdego rozdziału

podręcznika, z którego korzystamy,

jest lista słów.

Uczniowie powinni je zapamiętać

i umieć użyć w zdaniach.

Ruby, nasz gość z USA, napisała tekst

do ćwiczenia polegającego na wstawianiu brakujących słów.

Słowa, które uczniowie powinni wstawić

w luki w tekście wybrane były

z takiego wykazu.

Ćwiczenie było wyzwaniem dla uczniów,

ponieważ tekst napisany przez Ruby

dotyczył zupełnie innego tematu

niż ten w ich podręczniku.

Kuba pracował samodzielnie, ale czasami podejmował decyzję wraz z Łukaszem.

Dziewczęta wolały razem decydować o słowach pasujących do luk w tekście.

Po wykonaniu ćwiczenia, Rubi pokazała wszystkim, które słowa z wykazu

uwzględniła w swoim tekście.

Na zakończenie, Rubi przeczytała

swój tekst, aby uczniowie mogli

sprawdzić, jak trafny był ich wybór.Kolejnym etapem nauki słów było

wymyślenie historyjki opartej na

słowach z zadania Rubi.


Dziękujemy Ci Rubi za odwiedzenie

naszej szkoły i podzielenie się

Twoją metodą utrwalania poznanych

podczas lekcji słów.