Szkoła języków obcych

Poszerzamy wiedzę ogólną

Poszerzamy wiedzę ogólną  o swoim miejscu zamieszkania,  o zabytkach  , historii, ciekawych zawodach, o przyrodzie sztuce i technice .

_Dzięki kontaktom z międzynarodowym Klubem ETEGAMI nasi studenci mogą poszerzać swoją wiedzę o świecie na podstawie informacji z pierwszej ręki.  Nasza k oleżanka z klubu etegami  mieszkająca na Hawajach przysłała namalowany przez siebie obrazek hawajskiego żółwia HONU, żyjącego w Zielonym Morzu  . Uczniowie dowiedzieli się w ten sposób o żółwiu, o kulturze i geografii oraz ludziach mieszkających na Hawajach . Ponadto słuchali piosenek znanego hawajskiego piosenkarza IZA.

– Podczas lekcji w terenie uczniowie poznawali architekturę i zabytki naszego miasta. Dzieci rozpoznawały obiekty wymienione w zestawie zadań. Każdy odnaleziony obiekt musieli opisać po angielsku.

– Uczestnicy naszych obozów językowych odwiedzają zawsze kowala. Poznają jego rzemiosło obserwując pracę kowala w kużni. Casami wykuwają wraz z nim podkowy końskie.

-Muzeum Instrumentów folkowych Antoniego Kani jest ciekawe w sakli europejskiej a może nawet światowej.

Właściciel kolekcji pozwala zwiedzającym wydobywać dźwięki z instrumentów z różnych stron świata. Utrwalił się zwyczaj, że uczniowie Kaspy dodają do kolekcji instrument zrobiony przez nich podczas obozu językowego. Każdą wizytę w muzeum wieńczy koncert grany wspólnie z panem Antonim.

wróć.

 

how to change itunes backup passworddvadom.top