Szkoła języków obcych

Teatr cieni –jak uczyliśmy się używać CAN

Dzieci w naturalny sposób

interesują się teatrem.

Przygotowanie rekwizytów

i wycięcie potrzebnych do teatru

cieni sylwetek, było dla uczniów

 wyzwaniem .

 

 

Dzieci dzielnie poradziły sobie

z tym trudnym zadaniem.

W naszym przedstawieniu uczyliśmy się

jak używać CAN w twierdzeniach,

pytaniach i przeczeniach.